Våre tjenester

Argus Kreditt skal være en fullverdig samarbeidspartner innen fordringsadministrasjon.

 

Våre tjenester omfatter følgende:

 

Kredittrådgivning/Kredittopplysning

 

Kredittådgivning

Argus Kreditt er behjelpelig med å legge opp effektive og kundetilpassede rutiner for kredittsalg, dette for å i størst mulig grad hindre tap på fordringer for våre kunder.

 

KREDITTOPPLYSNINGER

Alle typer kredittopplysninger formidles i
samarbeid med Bisnode Credit  og  Experian.

 

Faktura-/Restkontoservice

 • Faktura produseres og sendes ut med klientens identitet (navn/ logo/ kontonr/etc) etter klientens spesifikasjoner.
 • Opplysningene fra klient leses inn fra fil etter egen recordbeskrivelse, eller registreres manuelt etter for eksempel ordrebekreftelse.
 • Innbetalinger administreres av Argus Kreditt med OCR-løsning.
 • Kundereskontro med klientrapporter som kontoutskrift og aldersfordelt saldoliste.
 • Individuelle purrerutiner etter klientens behov og ønsker, enten ordinær purring + inkassovarsel eller kun inkassovarsel.
 • purring/inkassovarsel enten i klientens eller Argus Kreditts navn.
 • Ubetalte fakturaer overføres til inkasso, etter klientens godkjennelse.

 

FORDELER FOR KUNDE

 • Ressurser kan frigjøres, kostnadsbesparelse.
 • Mer effektiv og regelmessig purrerutine.
 • Oppdragelse av kunder.
 • Kortere kredittid, som igjen fører til bedre likviditet

 

Purreservice

 • Klienten sender selv ut faktura og faktura oversendes Argus Kreditt når ikke betalt til forfall, purring/inkassovarsel sendes ut i Argus Kreditts navn på vegne av klient
 • Opplysningene fra klient leses inn fra fil etter egen recordbeskrivelse, eller registreres manuelt
 • Innbetalinger skjer til Argus Kreditts klientkonto og administreres av Argus Kreditt via OCR løsning
 • Kundereskontro medklientrapporter som kontoutskrift og aldersfordelt saldoliste
 • Individuelle purrerutiner etter klientens behov og ønsker, enten to purringer (ord. purring + inkassovarsel) eller kun inkassovarsel.
 • Ubetalte fakturaer oversendes til inkasso, etter klientens godkjennelse

 

FORDELER FOR KUNDE

 • Ressurser kan frigjøres, kostnadsbesparelse
 • Mer effektiv og regelmessig purrerutine
 • Oppdragelse av kunder.
 • Kortere kredittid, som igjen fører til bedre likviditet

 

 Inkasso

 • Bred erfaring med alle typer bransjer og krav, fra små og store krav mot forbrukere, alle typer krav mellom næringsdrivende til store bankkrav.
 • Alle former for tvangsinndrivelse fra forliksklage, utlegg, tilbakelevering, utkastelse til tvangssalg og konkursbegjæring
 • Alle kunder har sin faste saksbehandler som følger sakene fra A Å.

 

KOSTNADSFRI INKASSO

Ingen årsgebyrer eller medlemsavgifter

 

Langtidsovervåkning

Når skyldner er konstatert betalingsudyktig/insolvent ved ordinær inkasso følges kravet opp på langtidsovervåkning hvor det regelmessig sjekkes om skyldners situasjon endrer seg slik at han/hun igjen kan være i stand til å gjøre opp for seg.

 

Infocenter 

infocenter er en online internett tilgang til våre kunders egne saker.

 

Her har du som kunde tilgang 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, til dine egne saker med saksinformasjon, rapporter, betalinger, etc. Mulighet til å legge inn direkte betalinger, melding til saksbehandler og å registrere fakturaer til purring/inkasso selv.

 

Ta kontakt dersom dette er interessant for din bedrift.

Logg inn til infocenter!